Remontujemy Domy Dziecka, promujemy aktywny tryb życia, polecamy firmy, które wspierają nasze akcje.

Celem ogólnopolskiej akcji kolorujeMY jest wyremontowanie kolejnych 3 Domów Dziecka oraz polecanie firm, które wykazują swoje zaangażowanie i wrażliwość społeczną. Premiera akcji miała miejsce 8 kwietnia 2013 roku. Od tamtej pory udało się w ramach wspólnych działań wyremontować kilkanaście pomieszczeń w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Polsce. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu środowisk zaczynając od stowarzyszeń kibiców i klubów piłkarskich, firm, architektów, szkół budowlanych, muzyków, a także PZPN.

 

 


Celem akcji #WueF jest zachęcenie dzieci, młodzież, ale także dorosłych do aktywności fizycznej. Chcemy to osiągnąć tworząc grę polegającą na gromadzeniu sprawności, ćwiczeń prezentowanych przez sportowców. Planujemy stworzyć przestrzeń, która zintegruje pokolenia, odciągnie od wirtualnego świata gier, a z drugiej strony wykorzysta panujące przyzwyczajenia i trendy współczesnego świata. To smartfon będzie narzędziem, za pomocą którego dotrzemy do nieuchwytnego pokolenia X i Y, dając rywalizację, zabawę i szansę na ciekawe nagrody, a firmom wzrost sentymentu do ich marek, co prowadzi większej sprzedaży.

 

 

Zobacz więcej, założenia akcji: