kolorujeMY
Autor: kolorujeMY
29/08/2017
Letni konkurs wiedzy kolorujeMY trwa! Możecie w nim sprawdzić swoją znajomość akcji a także ofert firm, które ją wspierają a tym samym zasilają fundusz remontowy.

Celem ogólnopolskiej akcji kolorujeMY jest wyremontowanie 3 Domów Dziecka oraz polecanie firm, które wykazują swoje zaangażowanie i wrażliwość społeczną. Premiera akcji miała miejsce 8 kwietnia 2013 roku. Od tamtej pory udało się w ramach wspólnych działań wyremontować kilkanaście pomieszczeń w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Polsce. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu środowisk zaczynając od stowarzyszeń kibiców i klubów piłkarskich, firm, architektów, szkół budowlanych, czy muzyków.

Jak nazywa się związek i jego prezes, który dołączył do akcji dając jej mocne wsparcie?